Letbanen Århus

dk spårväg 2017 -- x nedlagd

data
typ:  spårväg spårväg 
stad: Århus, Danmark 
bana: Letbanen 
bolag: Letbanen nytt fönster (AL) 
öppnad: 2017 
stängd:
spårvidd: 1435 mm 
hastighet: 100 km/h 
framdrivning: kontaktledning 
längd: 15 km 
hållplatser: 99 
linjer:
vagnförteckning Vagnförteckning
vagnhall Vagnhallar
wikipedia Läs mer på Wikipedia nytt fönsterLänkar
länk Århus Sporveje B buss
Mer länkar: Spårvägssällskapet länkar


English This page in English
Deutsch Diese Seite auf Deutsch