no Oslo

hästspårväg 1875-10-05 -- 1900-01-14 nedlagd

data
trafikform:  hästspårväg hästspårväg 
stad: Oslo, Norge 
bolag: Kristiania Sporveisselskap 
öppnad: 1875-10-05 
stängd: 1900-01-14 
spårvidd: ? mm 
hastighet:  
framdrivning:  
längd:  
hållplatser:  
linjer:  
pdf historisk pdf-blad
vagnförteckning Vagnförteckning
vagnhall Vagnhallar


Länkar
länk Oslo Sporveier (OS) B spårvagnmetrobusslokalbana
länk Oslo T-bane B metro
länk Oslos t-banesystem P metro
länk Rutter B spårvagnmetrobusslokalbana
länk Sporveismuseet Vognhall 5 F spårvagntrådbussbuss
länk Trikkebilder P spårvagn
Mer länkar: Spårvägssällskapet länkar


English This page in English
Deutsch Diese Seite auf Deutsch