dk København

trådbuss 1993-08-02 -- 1998-10 nedlagd

data
trafikform:  trådbuss trådbuss 
stad: København, Danmark 
bolag: HT nytt fönster 
öppnad: 1993-08-02 
stängd: 1998-10 
hastighet:  
framdrivning:  
längd:  
hållplatser:  
linjer:
note: duobuss 
vagnförteckning Vagnförteckning
vagnhall Vagnhallar
København, Danmark: trådbuss
© Bruse LF Persson

Länkar
länk Hovedstadens Letbane B spårvagn
länk Hovedstadsområdets Trafikselskab (HT) B metrobusslokalbana
länk Københavns Metro B metro
länk Lokalbanen B lokalbana
Mer länkar: Spårvägssällskapet länkar


English This page in English
Deutsch Diese Seite auf Deutsch