dk København

trolleybus 1993-08-02 -- 1998-10 nedlagd

data
traffic form:  trolleybus trolleybus 
town: København, Denmark 
company: HT nytt fönster 
opened: 1993-08-02 
closed: 1998-10 
speed:  
traction:  
length:  
stops:  
routes:
note: duobuss 
vagnförteckning Tram car lists
vagnhall Tram depot list
København, Danmark: trådbuss
© Bruse LF Persson

Links
länk Hovedstadens Letbane B spårvagn
länk Hovedstadsområdets Trafikselskab (HT) B metrobusslokalbana
länk Københavns Metro B metro
länk Lokalbanen B lokalbana
More links: Spårvägssällskapet links


Svenska Denna sida på svenska
Deutsch Diese Seite auf Deutsch