dk København

trådbuss 1927-02-01 -- 1971-10-16 nedlagd

data
trafikform:  trådbuss trådbuss 
stad: København, Danmark 
bolag:  
öppnad: 1927-02-01 
stängd: 1971-10-16 
hastighet:  
framdrivning:  
längd:  
hållplatser:  
linjer:  
vagnförteckning Vagnförteckning
vagnhall Vagnhallar


Länkar
länk Hovedstadens Letbane B spårvagn
länk Hovedstadsområdets Trafikselskab (HT) B metrobusslokalbana
länk Københavns Metro B metro
länk Lokalbanen B lokalbana
Mer länkar: Spårvägssällskapet länkar


English This page in English
Deutsch Diese Seite auf Deutsch