dk København

trolleybus 1927-02-01 -- 1971-10-16 nedlagd

data
traffic form:  trolleybus trolleybus 
town: København, Denmark 
company:  
opened: 1927-02-01 
closed: 1971-10-16 
speed:  
traction:  
length:  
stops:  
routes:  
vagnförteckning Tram car lists
vagnhall Tram depot list


Links
länk Hovedstadens Letbane B spårvagn
länk Hovedstadsområdets Trafikselskab (HT) B metrobusslokalbana
länk Københavns Metro B metro
länk Lokalbanen B lokalbana
More links: Spårvägssällskapet links


Svenska Denna sida på svenska
Deutsch Diese Seite auf Deutsch