dk København

hästspårväg 1863-10-22 -- 1915-06-14 nedlagd

data
trafikform:  hästspårväg hästspårväg 
stad: København, Danmark 
bolag:  
öppnad: 1863-10-22 
stängd: 1915-06-14 
spårvidd: 1435 mm 
hastighet:  
framdrivning:  
längd:  
hållplatser:  
linjer:  
pdf historisk pdf-blad
vagnförteckning Vagnförteckning
vagnhall Vagnhallar


Länkar
länk Hovedstadens Letbane B spårvagn
länk Hovedstadsområdets Trafikselskab (HT) B metrobusslokalbana
länk Københavns Metro B metro
länk Lokalbanen B lokalbana
Mer länkar: Spårvägssällskapet länkar


English This page in English
Deutsch Diese Seite auf Deutsch