se Sundsvall

spårväg 1910-12-21 -- 1952-11-09 nedlagd

Sundsvall, Sverige: spårväg

data
trafikform:  spårväg spårväg 
stad: Sundsvall, Sverige 
bolag: Sundsvalls Spårvägsaktiebolag (SSAB) 
öppnad: 1910-12-21 
stängd: 1952-11-09 
spårvidd: 1435 mm 
hastighet:  
framdrivning: kontaktledning 
längd:  
hållplatser:  
linjer:  
Historia:
21/12-1910 Första spårvägslinjen öppnas mellan Sundsvall (Esplanaden) och Kubikenborg (röda skyltar)
12/1-1911 Grön linje öppnas mellan Sundsvall (Esplanaden) och Heffners.
18/1-1911 Grön linje förlängs frän Heffners till Ortviken. Linjenätet når sin slutliga utsträckning denna dag då den officiella invigningen sker
1914 Spåranläggningen i centrala Sundsvall kompletteras så att de båda linjerna kan trafikeras genomgående. Ny linje KUBIKENBORG - Sundsvall - ORTVIKEN
26/4-1925 Spårvägsaktiebolaget Sundsvall-Skön öppnarspårvägslinjen SUNDSVALL (Esplanaden) - Heffners - Bydalen - Tunadals sågverk - Gångvi-ken - SKÖNVIK
1932 Skönviksbanan får nya vagnar och linjespänningen ökas från 600 till 1600 volt mellan Heffners och Skönvik
1938 Skönviksbanan utökas med en blindtarm till färjeläget vid Alderholmen

1/4-1945 Aktiekapitalet i Sundsvalls Spårvägsaktiebolag övertas av Spårvägsaktiebolaget Sundsvall-Skön från ASEA som drivit spårvägen från 1910
23/11-1949 Stadsspårvägen läggs ned och linjespänningen höjs till 1600 volt mellan Heffners och Esplanaden
9/11-1952 Skönviksbanan läggs ned som sista spårvägslinje.

Kvaravarande spårvagnar, 50-55, såldes till Kiruna i samband
med nedläggningen av Skönviksbanan

pdf historisk pdf-blad
vagnförteckning Vagnförteckning
vagnhall Vagnhallar

wikipedia Läs mer på Wikipedia nytt fönster
English This page in English
Deutsch Diese Seite auf Deutsch