BB A

AS Bærumsbanen litt A nr 28-34

A
© (okänd)

data för typen A
Fordon:  motorvagn 
Typ:  fyraxlig tvåriktning (4xZR) 
Bolag:  AS Bærumsbanen (BB) 
Stad:  Oslo 
Bana:  Bærumsbanen 
Littera: 
Vagnsnummer:  28-34 
Ursprungligt antal: 
Tillverkare:  Skabo, SSW 1926 
Spårvidd (mm):  1435 
Längd (mm):  12600 
Bredd (mm):  2000 
Höjd (mm):   
Vikt (kg):  26000 
Axelföljd:  Bo'Bo' 
Axelavstånd (mm):  2000 
Boggiecentrumavstånd (mm):  5500 
Hjuldiameter (mm):  870 
Hjulringsbredd (mm):
Motortyp: (Dy802a)
Motorstyrka (kW):  4x55 
Kontrollertyp:
Koppeltyp:
Kompressor:
Driftspänning:  600 V DC 
Max hastighet (km/h):   
Dörrordning:
Antal passagerare:  28 sittande + 30 stående = 58 passagerare 
Utrangerade:  1955-1958 
Notering:  Bærumsbanen 

Bevarade vagnar:
OS A nr 397
arbetsvagn
OS A nr 397
         

Vagntypens historia:
Vognene 28-30 bygd for AS Bærumsbanen. Vognene 31-34 overtatt fra AS Akersbanene i 1937. Tidligere AB nr. 1, 3, 5 og 7 (Se disse).

Utrangert: Nr. 28, 33 og 34 arbeidsvogner fra 1958 (398, 396, 397). Nr. 29 utrangert 1939, nr. 30 utrangert 1942, nr. 31 utrangert 1955 og nr. 32 utrangert 1956.
Motorer fra 29, 31 og 32 benyttet til C-vognene 301, 407 og 408.

Nr. 30 ombygd til lit. D2 nr. 402