GB (mv)

AS Graakalbanen litt (mv) nr 7

(mv)
© Lennart Welander

data för typen (mv)
Fordon:  motorvagn 
Typ:  fyraxlig enriktning (4xER) 
Bolag:  AS Graakalbanen (GB) 
Stad:  Trondheim 
Bana:  Graakalbanen 
Littera:  (mv) 
Vagnsnummer: 
Ursprungligt antal: 
Tillverkare:  Höka, SSW 1955 
Spårvidd (mm):  1000 
Längd (mm):  13000 
Bredd (mm):  2600 
Höjd (mm):   
Vikt (kg):   
Axelföljd:   
Axelavstånd (mm):  2000 
Boggiecentrumavstånd (mm):  5700 
Hjuldiameter (mm):  800 
Hjulringsbredd (mm):
Motortyp: GBM 431
Motorstyrka (kW):  240 
Kontrollertyp:
Koppeltyp:
Kompressor:
Driftspänning:  600 V DC 
Max hastighet (km/h):   
Dörrordning:
Antal passagerare:  40 sittande + 40 stående = 80 passagerare 
Utrangerade:  1970 
Notering:   

Bevarade vagnar:
GB  nr 7
motorvagn
GB nr 7
         

Vagntypens historia:
Arbetsvagn fra 1981-1988.