Pärnu maantee depoo

Vana-Löuna
Tallinn

Pärnu maantee depoo, Tallinn
© Bruse LF Persson

data för hall
Fordon:  spårvagn spårväg      
Öppnad:    ?   
Stängd:       
Antal spår:       
Hallspår (m):     
Notering: