Vagnorama (Var)

"Vagnhall III"
Malmköping

Vagnorama, Malmköping
© Bruse LF Persson

data för hall "Vagnhall III"
Fordon:  spårvagn spårväg   trådbuss trådbuss   buss buss      
Öppnad:    1983   
Stängd:       
Antal spår:    4   
Hallspår (m):     
Notering:       

Vagnhallens historia:
1982 genomfördes rivning av spår och godsmagasin för att bereda plats för en ny drift- och utställningshall (Vagnorama).

Vagnorama invigdes under högtidliga former den 15 juni 1984 i närvaro av representanter från Flen kommun, Södermanlands länsmuseum och ASEA. Vagnorama har blivit ett fint tillskott till våra besökares upplevelse av lokaltrafikmuseet. SSS:s lokalavdelningar har på olika sätt bidragit till utställningshallens utsmyckning i form av fotografier och olika föremål med spårvägsanknytning