Gårdahallen (Gx)

J. Sigfri Edströms Gata 2
Göteborg

Gårdahallen, Göteborg
© Bruse LF Persson

data för hall
Fordon:  spårvagn spårväg   buss buss      
Öppnad:    1930   
Stängd:       
Antal spår:    8   
Hallspår (m):  720   
Notering:    sedan 1991 hall för Spårvägssällskapet Ringlinien   

Vagnhallens historia:
Uppförd 1930 som annex till Stampgatan. Används sedan 1991 enbart som vagnhall för museiiverksamheten. Spårvägssällskapet Ringlinien disponerar lokalerna och Svenska Spårvägssällskapets Göteborgsavdelning har sina möten här.