Bjølsen

Oslo

ingen bild

data för hall
Fordon:  trådbuss trådbuss      
Öppnad:    ?   
Stängd:    ?   
Antal spår:       
Hallspår (m):     
Notering: