Bergens Tekniske Museum

Thormølensgate 23 Møhlenpris Bergen

ingen bild

data för hall
Fordon:  spårvagn spårväg      
Öppnad:    ?   
Stängd:       
Antal spår:       
Hallspår (m):     
Notering:       

Vagnhallens historia:
Hemvist för Bergen Elektriske sporvei