Munkvoll 3

"Vognhall syd"

Trondheim

Munkvoll 3, Trondheim
© Bruse LF Persson

data för hall "Vognhall syd"
Fordon:  spårvagn spårväg      
Bana:  Gråkallbanen 
Öppnad:    1984   
Stängd:       
Antal spår:    6   
Hallspår (m):     
Notering:    Driftshall for AS Gråkallbanen