Roihupellon / Kasåker

Roihupellon
Helsingfors

ingen bild

data för hall
Fordon:  metro tunnelbana      
Bana:  Helsingin Metro 
Öppnad:    1982   
Stängd:       
Antal spår:       
Hallspår (m):     
Notering:    metro