Länkar

sg Singapore (sg)

Singapore
Singapore Light Rail Transit (SLRT) B spårvagnlokalbana
Singapore Metro Rail Transit (SMRT) B metro

 

B företag / Business / geschäft
F Förening / society / verein
M Museum
P Privat / private / privat