Södra Lidingöbanan Lidingö

se electric tramway 1907-10-26 -- idrift

Lidingö, Sverige: spårväg

data
type:  electric tramway electric tramway 
town: Lidingö, Sweden 
line: Södra Lidingöbanan 
company: Trafik AB Stockholm Södra Lidingöns Järnväg (SSLidJ) 
opened: 1907-10-26 
closed:  
gauge: 1435 mm 
speed:  
traction: 750 V DC overhead line 
length:  
stops:  
routes:
pdf historical pdf sheet (only as a swedish)
vagnförteckning Tram car lists
wikipedia Read more Wikipedia nytt fönsterRoutes
route route length (km) stops frequency (min)
21 Ropsten-Gåshaga brygga 9,2 14 Södra Lidingöbanan
turtäthet: högtrafik/lågtrafik


Svenska Denna sida på svenska
Deutsch Diese Seite auf Deutsch