Säröbanan Göteborg

se steam train 1903-07-13 -- 1965-12-31 nedlagd

data
type:  steam train steam train 
town: Göteborg, Sweden 
line: Säröbanan 
company: Göteborg-Särö Järnväg (GSJ) 
opened: 1903-07-13 
closed: 1965-12-31 
gauge: 1435 mm 
speed: 30 km/h 
traction:  
length: 24,4 km 
stops:  
routes:  
vagnförteckning Tram car lists
vagnhall Tram depot list
wikipedia Read more Wikipedia nytt fönsterLinks
länk Göteborgs Spårvägar (GS) B spårvagn
länk Spårvägssällskapet Ringlinien (SSR) F spårvagntrådbussbuss
länk Vagnhallen - Patrik Engberg P spårvagn
länk Västtrafik B
More links: Spårvägssällskapet links


Svenska Denna sida på svenska
Deutsch Diese Seite auf Deutsch