Göteborgspendeln Göteborg

se commuter railway 1960 -- idrift

data
type:  commuter railway commuter railway 
town: Göteborg, Sweden 
line: Göteborgspendeln 
company: Västtrafik nytt fönster (VT) 
opened: 1960 
closed:  
gauge: 1435 mm 
speed:  
traction: 15 kV AC 16 2/3 Hz overhead line 
length: 104 km 
stops: 25 
routes:
vagnförteckning Tram car lists
vagnhall Tram depot listRoutes
route route length (km) stops frequency (min)
131 Göteborg C-Alingsås 45,1 12 2-3 Alingsåspendeln
132 Göteborg C-Kungsbacka 27,7 8 4 Kungsbackapendeln
133 Göteborg C-Älvängen 31 7 4 Alependeln
turtäthet: högtrafik/lågtrafik


Vehicle
  Company Class No Class Builder year
VT X11 VT X11 3139-3147, 3171, 3204-3213 ASEA 1982-1988
VT X61 VT X61 61401-61422 Alstom 2011
vagnförteckning Detailed vehicle list


Links
länk Göteborgs Spårvägar (GS) B spårvagn
länk Spårvägssällskapet Ringlinien (SSR) F spårvagntrådbussbuss
länk Vagnhallen - Patrik Engberg P spårvagn
länk Västtrafik B
More links: Spårvägssällskapet links


Svenska Denna sida på svenska
Deutsch Diese Seite auf Deutsch