Trolleybus Odense

dk 1939-08-08 -- 1959-11-16 nedlagd

data
type:  trolleybus trolleybus 
town: Odense, Denmark 
company:  
opened: 1939-08-08 
closed: 1959-11-16 
speed:  
traction:  
length:  
stops:  
routes:  
vagnförteckning Tram car lists
vagnhall Tram depot listLinks
länk Odense Letbane B spårvagn
More links: Spårvägssällskapet links


Svenska Denna sida på svenska
Deutsch Diese Seite auf Deutsch