Horse tramway Århus

dk 1884-05-31 -- 1895-05-23 nedlagd

data
type:  horse tramway horse tramway 
town: Århus, Denmark 
company:  
opened: 1884-05-31 
closed: 1895-05-23 
gauge: 1435 mm 
speed:  
traction:  
length:  
stops:  
routes:  
vagnförteckning Tram car lists
vagnhall Tram depot listLinks
länk Århus Sporveje B buss
More links: Spårvägssällskapet links


Svenska Denna sida på svenska
Deutsch Diese Seite auf Deutsch