Battery tramway København

dk 1897-03-04 -- 1902-03-15 nedlagd

data
type:  battery tramway battery tramway 
town: København, Denmark 
company:  
opened: 1897-03-04 
closed: 1902-03-15 
gauge: 1435 mm 
speed:  
traction:  
length:  
stops:  
routes:  
note: ackumulator 
pdf historical pdf sheet (only as a swedish)
vagnförteckning Tram car lists
vagnhall Tram depot listLinks
länk Hovedstadsområdets Trafikselskab (HT) B metrobusslokalbana
länk Københavns Metro B metro
länk Lokalbanen B lokalbana
länk Trackmap - Henning Makholm P metrolokalbana
More links: Spårvägssällskapet links


Svenska Denna sida på svenska
Deutsch Diese Seite auf Deutsch