Electric tramway København

dk 1899-09-19 -- 1972-04-22 nedlagd

København, Danmark: spårväg

data
type:  electric tramway electric tramway 
town: København, Denmark 
company:  
opened: 1899-09-19 
closed: 1972-04-22 
gauge: 1435 mm 
speed:  
traction:  
length:  
stops:  
routes:  
pdf historical pdf sheet (only as a swedish)
vagnförteckning Tram car lists
vagnhall Tram depot listLinks
länk Hovedstadens Letbane B spårvagn
länk Hovedstadsområdets Trafikselskab (HT) B metrobusslokalbana
länk Københavns Metro B metro
länk Lokalbanen B lokalbana
More links: Spårvägssällskapet links


Svenska Denna sida på svenska
Deutsch Diese Seite auf Deutsch