Södra Lidingöbanan Lidingö

se spårväg 1907-10-26 -- idrift

Lidingö, Sverige: spårväg

data
typ:  spårväg spårväg 
stad: Lidingö, Sverige 
bana: Södra Lidingöbanan 
bolag: Trafik AB Stockholm Södra Lidingöns Järnväg (SSLidJ) 
öppnad: 1907-10-26 
stängd:  
spårvidd: 1435 mm 
hastighet:  
framdrivning: 750 V DC kontaktledning 
längd:  
hållplatser:  
linjer:
pdf historisk pdf-blad
vagnförteckning Vagnförteckning
wikipedia Läs mer på Wikipedia nytt fönsterLinjer
linje sträcka längd (km) hållplatser turtäthet (min)
21 Ropsten-Gåshaga brygga 9,2 14 Södra Lidingöbanan
turtäthet: högtrafik/lågtrafik


English This page in English
Deutsch Diese Seite auf Deutsch