Electric tramway Odense

dk 2020 -- x nedlagd

data
type:  electric tramway electric tramway 
town: Odense, Denmark 
company: Odense Letbane nytt fönster 
opened: 2020 
closed:
gauge: 1435 mm 
speed:  
traction: overhead line 
length: 14 km 
stops:  
routes:
vagnförteckning Tram car lists
vagnhall Tram depot list
wikipedia Read more Wikipedia nytt fönsterLinks
länk Odense Letbane B spårvagn
More links: Spårvägssällskapet links


Svenska Denna sida på svenska
Deutsch Diese Seite auf Deutsch