Göteborgspendeln Göteborg

se pendeltåg 1960 -- idrift

data
typ:  pendeltåg pendeltåg 
stad: Göteborg, Sverige 
bana: Göteborgspendeln 
bolag: Västtrafik nytt fönster (VT) 
öppnad: 1960 
stängd:  
spårvidd: 1435 mm 
hastighet:  
framdrivning: 15 kV AC 16 2/3 Hz kontaktledning 
längd: 104 km 
hållplatser: 25 
linjer:
vagnförteckning Vagnförteckning
vagnhall VagnhallarLinjer
linje sträcka längd (km) hållplatser turtäthet (min)
131 Göteborg C-Alingsås 45,1 12 2-3 Alingsåspendeln
132 Göteborg C-Kungsbacka 27,7 8 4 Kungsbackapendeln
133 Göteborg C-Älvängen 31 7 4 Alependeln
turtäthet: högtrafik/lågtrafik


Fordon
  Bolag Littera Nr Typ Leverantör år
VT X11 VT X11 3139-3147, 3171, 3204-3213 ASEA 1982-1988
VT X61 VT X61 61401-61422 Alstom 2011
vagnförteckning Detaljerad fordonsförteckning


Länkar
länk Göteborgs Spårvägar (GS) B spårvagn
länk Spårvägssällskapet Ringlinien (SSR) F spårvagntrådbussbuss
länk Vagnhallen - Patrik Engberg P spårvagn
länk Västtrafik B
Mer länkar: Spårvägssällskapet länkar


English This page in English
Deutsch Diese Seite auf Deutsch