fi Åbo

hästspårväg 1890-05-04 -- 1892-10-31 nedlagd

data
trafikform:  hästspårväg hästspårväg 
stad: Åbo, Finland 
bolag:  
öppnad: 1890-05-04 
stängd: 1892-10-31 
spårvidd: 1435 mm 
hastighet:  
framdrivning:  
längd:  
hållplatser:  
linjer:  
vagnförteckning Vagnförteckning
vagnhall Vagnhallar


Länkar
länk Kartor, gator och trafiken B spårvagn
Mer länkar: Spårvägssällskapet länkar


English This page in English
Deutsch Diese Seite auf Deutsch