fi Helsingfors

Metro 1982-08-03 -- idrift

Helsingfors, Finland: tunnelbana

data
trafikform:  tunnelbana tunnelbana 
stad: Helsingfors, Finland 
bana: Metro 
bolag: HKL/HST nytt fönster 
öppnad: 1982-08-03 
stängd:  
spårvidd: 1524 mm 
hastighet: 80 km/h 
framdrivning: 750 V DC strömskena 
längd: 35 km 
hållplatser: 30 
linjer:
note: Metro 
vagnförteckning Vagnförteckning
vagnhall Vagnhallar

wikipedia Läs mer på Wikipedia nytt fönster

Helsingfors, Finland: tunnelbana
© Bruse LF Persson

Linjer
linje sträcka längd (km) hållplatser turtäthet (min)
M Hagalund-Mellungsbacka 5
M Mattby-Nordsjö 5
turtäthet: högtrafik/lågtrafik


Fordon
  Bolag Littera Nr Typ Leverantör år
ingen bild HKL M100 101-106 Valmet, Strömberg 1977
HKL M100 HKL M100 107-184 Valmet, Strömberg 1980-1984
HKL M200 HKL M200 201-224 Bombardier 2000
ingen bild HKL M300 301-325 CAF 2014-2016
vagnförteckning Detaljerad fordonsförteckning

Länkar
länk Helsingfors Stads Trafikverk (HST) B spårvagnmetrobusslokalbana
länk Oy Stadin Ratikat Ab - museitrafik M spårvagn
Mer länkar: Spårvägssällskapet länkar


English This page in English
Deutsch Diese Seite auf Deutsch