fi Helsingfors

hästspårväg 1913 -- 1917-10-31 nedlagd

data
trafikform:  hästspårväg hästspårväg 
stad: Helsingfors, Finland 
bolag:  
öppnad: 1913 
stängd: 1917-10-31 
spårvidd: 1000 mm 
hastighet:  
framdrivning:  
längd:  
hållplatser:  
linjer:  
vagnförteckning Vagnförteckning
vagnhall Vagnhallar


Länkar
länk Helsingfors Stads Trafikverk (HST) B spårvagnmetrobusslokalbana
länk Oy Stadin Ratikat Ab - museitrafik M spårvagn
Mer länkar: Spårvägssällskapet länkar


English This page in English
Deutsch Diese Seite auf Deutsch