dk Århus

hästspårväg 1884-05-31 -- 1895-05-23 nedlagd

data
trafikform:  hästspårväg hästspårväg 
stad: Århus, Danmark 
bolag:  
öppnad: 1884-05-31 
stängd: 1895-05-23 
spårvidd: 1435 mm 
hastighet:  
framdrivning:  
längd:  
hållplatser:  
linjer:  
vagnförteckning Vagnförteckning
vagnhall Vagnhallar


Länkar
länk Århus Sporveje B buss
Mer länkar: Spårvägssällskapet länkar


English This page in English
Deutsch Diese Seite auf Deutsch