se Nacka

Nacka Strands Bergbana 1996 -- idrift

Nacka, Sverige: bergbana

data
trafikform:  bergbana bergbana 
stad: Nacka, Sverige 
bana: Nacka Strands Bergbana 
bolag: Nacka Strand nytt fönster 
öppnad: 1996 
stängd:  
hastighet:  
framdrivning: kabel 
längd: 0,090 km 
hållplatser:
linjer:
pdf aktuell pdf-blad
vagnförteckning VagnförteckningEnglish This page in English
Deutsch Diese Seite auf Deutsch