se Helsingborg

spårväg 1903-06-11 -- 1967-09-02 nedlagd

Helsingborg, Sverige: spårväg

data
typ:  spårväg spårväg 
stad: Helsingborg, Sverige 
bolag: Helsingborgs Stads Spårvägar (HSS) 
öppnad: 1903-06-11 
stängd: 1967-09-02 
spårvidd: 1435 mm 
hastighet:  
framdrivning: kontaktledning 
längd:  
hållplatser:  
linjer:  


Historia:
11/6-1903 Första spårvägslinjerna öppnas SÖDER - NORR, S:T PEDERSGATAN - TÅGAGATAN
23/6-1903 Förlängning från S:t Pedersgatan till STATTENA
5/11-1921 Linjen via Hälsovägen till RIKSHOSPITALET öppnas
april 1922 PÅLSJÖBADEN ny ändstation i norr
21/7-1924 HRRJ trafiken övertas av HSS och spårvägen förlängs till RÅ respektive RAMLÖSA
22/10-1924 Linjen LÄROVERKET - WILSON PARK öppnas
1/1-1931 (RIKS)HOSPITALET ändras till SENDERÖD
1933 Stavningen RÅ ändras till RÅÅ
11/8-1947 Linjeflytt från Långvinkelsgatan till Rektorsgatan

1951 Linje 6 avkortas från Malmögatan till Skånegatan, fortsatt kallat WILSON PARK
11/6-1951 Linje 2 avkortas från Ramlösa till EL.MEKANO
14/6-1951 Linjeomläggning från Triangelskogen till Skogsgatan
30/9-1952 Linje 6 läggs ner
23/10-1954 Linje 4 läggs ner och därmed även trafiken mellan Tågaborg och Senderöd
2/5-1955 Linjen till Pålsjöbaden läggs ner. Avkortning från El.Mekano till Lussebäcken.
Nytt linjenät:
1 TÅGABORG - RÅÅ
3 TÅGABORG - LUSSEBÄCKEN
5 S:T JÖRGENS PLATS - STATTENA
1964 Omläggning vid korsningen med L&HJ i samband med bygget av Södergatsviadukten
2/9-1967 De sista spårvägslinjerna läggs ner
pdf historisk pdf-blad
vagnförteckning Vagnförteckning
vagnhall Vagnhallar
wikipedia Läs mer på Wikipedia nytt fönsterEnglish This page in English
Deutsch Diese Seite auf Deutsch