GS M5

Göteborgs Spårvägar class M5 no 47-177

ingen bild

data for the class M5
Vehicle:  motor car 
Class:  2-axled double-ended (2xZR) 
Company:  Göteborgs Spårvägar (GS) nytt fönster 
Town:  Göteborg 
Class:  M5 
Car number:  47-177 
Built number:  123 
Manufacturer:  ASEA, GS 1921-1940 
Staffing: rörlig konduktör
Gauage (mm):  1435 
Length (mm):  10280 
Width (mm):  2000 
Height (mm):  3800 
Weight (kg):  12500 
Axel arrangement:  Bo 
Wheelbase (mm):  2600 
Boggie center base (mm):   
Wheel diameter (mm):   
Wheel tread width (mm): 75
Type of motor: ASEA LJ 32
Motor power (kW):  2x41 
Type of controller: AEG FBv Sp 30
Type of coupling: albert
Compressor:
Operating current:   
Max speed (km/h):   
Door arrangement: VH 1-000-1
Number of passengers:  20 seating + 38 standing = 58 passengers 
Out of service:  1961 
Note:  Tidigare typbeteckning: M11, M20 

Preserved cars:
GS M5 nr 71
motorvagn
GS M5 nr 71
GS M5 nr 79
motorvagn
GS M5 nr 79
GS M5 nr 92
motorvagn
GS M5 nr 92
GS AM5 nr 115
arbetsvagn
GS AM5 nr 115
GS AM5 nr 117
motorvagn
GS AM5 nr 117
GS M5 nr 120
motorvagn
GS M5 nr 120
GS M5 nr 129
motorvagn
GS M5 nr 129
GS M5 nr 133
motorvagn
GS M5 nr 133
GS M20 nr 190
motorvagn
GS M20 nr 190
     

The history of the class (only in Swedish):
Den typiska göteborgsmotorvagnen, i ordinarie trafik till våren 1959 på linje 2 därefter förekommande som extravagnar till 1961. Totalt 123 motorvagnar typ M5.

Nr 47-52 levererade 1917-18 från ASEA som släpvagnar typ S2. Ombyggda 1940 till typ M5. År 1949-50 nya nr 104-109.

Nr 53-58, 60 se typ M1 och M4. Ombyggda 1929-31 till typ M5. År 1949-50 nya nr 189-194 och 196.

Nr 190 (fd nr 54) museivagn i Malmköping.

Nr 59, 61-64, 66 - 68 levererad 1917-18 som typ S2, ombyggda 1931 (nr 66-68 år 1939) till typ M5. Nr 60-64 erhöll 1950 nr 195 - 200.

Nr 198 (fd nr 62) museivagn hos Ringlinien.

Nr 65 levererad 1906 som typ S2, ombyggd 1931 till typ M5.

Nr 69-87 levererade 1912 och 1916 som typ M4.

Nr 69 + 70 (fd M 4 nr 93 + 97) ombyggdes 1923 till M6 nr 196 (länkad vagn) delades 1939 och ombyggdes till M5 nr 69 och 70.
Nr 71-87 ombyggda 1926-28 till typ M5.
Nr 71 och 79 finns bevarade vid två olika spårvägsmuseum i USA.

Nr 88-97 levererade 1917-18 som släpvagnar typ S2, ombyggda 1932-33 till typ M5.

Nr 92 bevarad och restaurerad. Museivagn i trafik hos Ringlinien .

Nr 98-156 levererade åren 1914-21 som typ M4 och ombyggda 1924-28 till typ M5.

Nr 129 och 133 museivagnar hos Ringlinien.
Nr 132 ombyggd 1975 till typ S8 med nr 240, museivagn hos Ringlinien.

Nr 157-166 levererade 1921 från ASEA som typ M5.

Nr 167-176 tillverkade 1922 och 1924 som typ M5 på egen verkstad.

Nr 177 levererad 1918 som släpvagn typ S2 och 1924 ombyggd till motorvagn typ M5.

Nr 165-176 såldes 1952 till LKAB, Kiruna.