MSS 100

Malmö Stads Spårvägar no 100

 100
© PG Andersson

data for rail vehicle 100
Vehicle:  motor car 
Class:   
Manufacturer:  Kockums 1906 
Colour:   
Last renevation:   
Rebuilt:   
Owner: Malmö Tekniska Museum nytt fönster 
Housed:  Malmö nytt fönster 
Museum year:   
Operation category:  I driftsklass I (ready for operating use)
Deposited with the: SSS Malmöavdelning nytt fönster 
Status: traffic carriage
 
 
data for the class (mv)
Vehicle:  motor car 
Class:   
Company:  Malmö Stads Spårvägar (MSS) 
Town:  Malmö 
Class:  (mv) 
Car number:  100 
Built number: 
Manufacturer:  Kockums 1906 
Gauage (mm):  1435 
Length (mm):  8400 
Width (mm):  2000 
Height (mm):  3290 
Weight (kg):  10300 
Axel arrangement:  Bo 
Wheelbase (mm):  1750 
Boggie center base (mm):   
Wheel diameter (mm):  800 
Wheel tread width (mm):
Type of motor:
Motor power (kW):  59 
Type of controller:
Type of coupling:
Compressor:
Operating current:   
Max speed (km/h):   
Door arrangement:
Number of passengers:  20 seating + 20 standing = 40 passengers 
Out of service:  utrangerade 
Note:   

The history of the rail vehicle (only in Swedish):
Byggd 1906 som provvagn av Kockums.

Renoverades 1988-1996 till det utseende den sannolikt hade vid leverans 1906.

Tillverkad av Kockums 1906 som provmotorvagn till Spårvägsaktiebolaget. Vagn 100 är den enda elektriska spårvagn som Kockums har tillverkat. Ursprungligen var den målad i gult enligt samma färgsättning som hästspårvagnen som finns på Tekniska Museet.

Vagn 100 gick i ordinarie passagerartrafik under en mycket kort period, hade öppna plattformar, långbänkar och gardiner. Senare målades den om i grönt, på samma sätt som övriga el-spårvagnar. Så småningom gjordes den om till rangervagn innan den blev redskapsvagn och skenslipningsvagn.

Som redskapsvagn användes vagn 100 ända fram till spårvägsnedläggelsen i april 1973.