SS B215 9030

AB Stockholms Spårvägar class B215 no 9030

B215 9030
© Bruse LF Persson

data for rail vehicle 9030
Vehicle:  freight wagon, med lämmar 
Class:  (2xZR) 
Manufacturer:  ASJ 1910 
Colour:  orange 
Last renevation:  1997-06-02 
Rebuilt:  till sidotömning med självfall, mittås 1947 50, försedd med luftbroms 1951-52 
Owner: SSS-Stockholm nytt fönster 
Housed:  Malmköping nytt fönster 
Museum year:  1978 
Operation category:  I driftsklass I (ready for operating use)
Preservation category:  3 (duplicates and non-museum vehicles) 
Deposited with the:  
 
 
data for the class B215
Vehicle:  ballast wagon 
Class:  2-axled double-ended (2xZR) 
Company:  AB Stockholms Spårvägar (SS) 
Town:  Stockholm 
Class:  B215 
Car number:  9016-9030 
Built number:  15 
Manufacturer:  Arlöv, ASJ, Ljunggren 1908-1918 
Gauage (mm):  1435 
Length (mm):  5370 
Width (mm):  2000 
Height (mm):  2040 
Weight (kg):  4844 
Axel arrangement: 
Wheelbase (mm):  2300 
Boggie center base (mm):   
Wheel diameter (mm):  830 
Wheel tread width (mm): 100
Type of motor:
Motor power (kW):   
Type of controller:
Type of coupling: albert
Compressor:
Operating current:   
Max speed (km/h):   
Door arrangement:
Number of passengers:   
Out of service:  utrangerade 
Note:  med mittås 

The history of the rail vehicle (only in Swedish):
Donerad till SSS Stockholmsavdelning 1996 av Kristianstad Länsmuseum som AB Storstockholms Lokaltrafik litt B215 nr 9030, tidigare SS litt B215 nr 9030, SS litt D6 nr 1030, SNS litt D1 nr 13.
Transporterad till Alkärrshallen, Djurgården per lastbil 1996.
Storrevision påbörjad 1996 och avslutad 1997-06-02.

1996 fick några av Djurgårdslinjens tekniker reda på att Kristianstads Järnvägsmuseum hade en flakvagn från Stockholms Spårvägar. Vagnen skänktes av SL till Kristianstads Järnvägsmuseum 1978. Enligt uppgift hade vagnen nummer 9030. Om alla papper hade stämt hade den varit tillverkad av Ljunggrens Mek. Verkstad i Kristianstad och av lokalt intresse. Nu har det visat sig att vagnen sannolikt inte är den ursprungliga 9030. Troligen har den blivit förväxlad med 9027 i samband med revision på 50-talet. Därför är den inte längre intressant för Kristianstads järnvägsmuseum, och vi har fått överta den.

Vi har under vintern gjort iordning vagnen till bruksskick på Djurgårdslinjen, ungefär som lok 9207. De arbeten som gjorts på vagnen är bland annat:
· Rostlagning och byte av en stor mängd rambalkar. De nya balkarna har nitats fast på ursprungligt vis.
· Byte av golvplankor.
· Nya sidolämmar med nya stöttor av typ Kinnegrip. (Modern lastbilsstandard.) .
· Ramverket med axlar och alla tillhörande delar har blästrats och rostskyddsmålats hos extern verkstad.

Flakvagnar för spårvägsbruk har varit mycket vanliga, speciellt i Stockholm och Göteborg. Vagnarna har använts för kommersiella godstransporter såväl som spårvägens egna transporter. Bland annat gick transporter av kreatur med godsvagnar som denna från Söder Mälarstrand till Slakthuset i Enskede. Många av dessa godsvagnar finns ännu kvar som arbetsvagnar i tunnelbanan. Ett av de sista uppdragen för denna vagn var vid Saltsjöbanans ombyggnad.

Donerad till SSS Stockholmsavdelning 1996 av Kristianstad Länsmuseum som AB Storstockholms Lokaltrafik litt B215 nr 9030, tidigare SS litt B215 nr 9030, SS litt D6 nr 1030, SNS litt D1 nr 13.
Transporterad till Alkärrshallen, Djurgården per lastbil 1996.
Storrevision påbörjad 1996 och avslutad 1997-06-02.

The history of the class (only in Swedish):
Vagn 9022 finns bevarad i Malmköping.