SRJ 52

Stockholm-Roslagens Järnvägar no 52

 52
© Rickard Vesterberg

data for rail vehicle 52
Vehicle:  motor car 
Class:   
Manufacturer:  Arlöf, AEG 1911 
Colour:   
Last renevation:   
Owner: Böda Skogsjärnväg nytt fönster 
Housed:  Böda Skogsjärnväg nytt fönster 
Museum year:   
Note: Stocksund
 
 
data for the class (mv)
Vehicle:  motor car 
Class:   
Company:  Stockholm-Roslagens Järnvägar (SRJ) 
Town:  Stocksund 
Line:  Långängsbanan 
Class:  (mv) 
Car number:  51-52 
Built number: 
Manufacturer:  Arlöf, AEG 1911 
Gauage (mm):  1435 
Length (mm):  10500 
Width (mm):  2000 
Height (mm):   
Weight (kg):  13200 
Axel arrangement:  Bo 
Wheelbase (mm):  3300 
Boggie center base (mm):   
Wheel diameter (mm):   
Wheel tread width (mm):
Type of motor:
Motor power (kW):  2x40 
Type of controller:
Type of coupling:
Compressor:
Operating current:   
Max speed (km/h):  30 
Door arrangement:
Number of passengers:  24 seating + 17 standing = 41 passengers 
Out of service:  1934 
Note:  Stocksund 

The history of the rail vehicle (only in Swedish):
Vagnskorgen tjänstgjorde som bikupa när den räddades och hamnade då på Sollentuna Enskilda Järnväg (SEJ) i Viby, Sollentuna norr om Stockholm. Där fick korgen en nytillverkad ram under korgen samt boggier från Jönköping-Gripenbergs Järnväg (JGJ) med 600 mm spårvidd. Vagnen användes sällan på SEJ och när SEJ lades ned 1996 så flyttades vagnen till Böda Skogsjärnväg (BÖSJ) på Öland. Där har vagnens koppel sänkts för att anpassas för BÖSJ. Vagnen har också fått ett nytt tak. Vagnen används sällan i trafiken utan endast i speciella sammanhang.

The history of the class (only in Swedish):
Normalspåriga vagnar för anslutninglinjen Stocksund-Långängstorp. Även använda (inhyrda) på Södra Lidingöbanan (SSLidJ) 1914 och 1916. Sålda 1934 till Lidingö trafik AB (LiB), men aldrig använda i persontrafik där.