SRJ 52

Stockholm-Roslagens Järnvägar nr 52

 52
© Rickard Vesterberg

data für schienenfahrzeuge 52
Fahrzeug:  Triebwagen 
Baureihe:   
Hersteller:  Arlöf, AEG 1911 
Farbe:   
Letzte revision:   
Besitzer: Böda Skogsjärnväg nytt fönster 
Standort:  Böda Skogsjärnväg nytt fönster 
Museumsjahr:   
Notierung: Stocksund
 
 
data für baureihe (mv)
Fahrzeug:  Triebwagen 
Baureihe:   
Firma:  Stockholm-Roslagens Järnvägar (SRJ) 
Stadt:  Stocksund 
Bahn:  Långängsbanan 
Baureihe:  (mv) 
Wagennummer:  51-52 
Ursprungliche anzahl: 
Hersteller:  Arlöf, AEG 1911 
Spurweite (mm):  1435 
Länge (mm):  10500 
Breite (mm):  2000 
Höhe (mm):   
Gewicht (kg):  13200 
Achsanordnung:  Bo 
Achsstand (mm):  3300 
Drehzapfenabstand (mm):   
Raddurchmesser (mm):   
Rad-Laufflächenbreite (mm):
Motorenklasse:
Motorenstärke (kW):  2x40 
Steuerungklasse:
Kopplungklasse:
Kompressor:
Betriebsspannung:   
Höchstegeswindigkeit (km/h):  30 
Türanordnung:
Anzahl fahrgäste:  24 sitzplätze + 17 stehplätze = 41 fahrgäste 
Verschrottet:  1934 
Notierung:  Stocksund 

Die geschichte der schienenfahrzeuge (nur auf Schwedisch):
Vagnskorgen tjänstgjorde som bikupa när den räddades och hamnade då på Sollentuna Enskilda Järnväg (SEJ) i Viby, Sollentuna norr om Stockholm. Där fick korgen en nytillverkad ram under korgen samt boggier från Jönköping-Gripenbergs Järnväg (JGJ) med 600 mm spårvidd. Vagnen användes sällan på SEJ och när SEJ lades ned 1996 så flyttades vagnen till Böda Skogsjärnväg (BÖSJ) på Öland. Där har vagnens koppel sänkts för att anpassas för BÖSJ. Vagnen har också fått ett nytt tak. Vagnen används sällan i trafiken utan endast i speciella sammanhang.

Die geschichte des Baureihe (nur auf Schwedisch):
Normalspåriga vagnar för anslutninglinjen Stocksund-Långängstorp. Även använda (inhyrda) på Södra Lidingöbanan (SSLidJ) 1914 och 1916. Sålda 1934 till Lidingö trafik AB (LiB), men aldrig använda i persontrafik där.