SRJ (mv)

Stockholm-Roslagens Järnvägar class (mv) no 51-52

ingen bild

data for the class (mv)
Vehicle:  motor car 
Class:   
Company:  Stockholm-Roslagens Järnvägar (SRJ) 
Town:  Stocksund 
Line:  Långängsbanan 
Class:  (mv) 
Car number:  51-52 
Built number: 
Manufacturer:  Arlöf, AEG 1911 
Gauage (mm):  1435 
Length (mm):  10500 
Width (mm):  2000 
Height (mm):   
Weight (kg):  13200 
Axel arrangement:  Bo 
Wheelbase (mm):  3300 
Boggie center base (mm):   
Wheel diameter (mm):   
Wheel tread width (mm):
Type of motor:
Motor power (kW):  2x40 
Type of controller:
Type of coupling:
Compressor:
Operating current:   
Max speed (km/h):  30 
Door arrangement:
Number of passengers:  24 seating + 17 standing = 41 passengers 
Out of service:  1934 
Note:  Stocksund 

Preserved cars:
SRJ  nr 52
motorvagn
SRJ nr 52
         

The history of the class (only in Swedish):
Normalspåriga vagnar för anslutninglinjen Stocksund-Långängstorp. Även använda (inhyrda) på Södra Lidingöbanan (SSLidJ) 1914 och 1916. Sålda 1934 till Lidingö trafik AB (LiB), men aldrig använda i persontrafik där.