GS M23 14

Göteborgs Spårvägar class M23 no 14
"mustang"

M23 14
© Bruse LF Persson

data for rail vehicle 14
Vehicle:  motor car, boggie "mustang" 
Class:  4-axled single-ended (4xER) 
Manufacturer:  Hägglund 1947 
Colour:  blå/vit 
Last renevation:   
Rebuilt:   
Owner: SSS nytt fönster 
Housed:  Malmköping nytt fönster 
Museum year:  1991 
Note: fd GS litt M23 nr 14, SL litt A31 nr 328
Operation category:  I driftsklass I (ready for operating use)
Preservation category: 
Deposited with the:  
 
 
data for the class M23 "mustang"
Vehicle:  motor car 
Class:  4-axled single-ended (4xER) 
Company:  Göteborgs Spårvägar (GS) nytt fönster 
Town:  Göteborg 
Class:  M23  "mustang"
Car number:  1-63 
Built number:  63 
Manufacturer:  Hägglund 1948-1952 
Staffing: fast konduktör
Gauage (mm):  1435 
Length (mm):  13080 
Width (mm):  2500 
Height (mm):   
Weight (kg):  16000 
Axel arrangement:  Bo'Bo' 
Wheelbase (mm):  1800 
Boggie center base (mm):  5900 
Wheel diameter (mm):   
Wheel tread width (mm):
Type of motor:
Motor power (kW):  200 
Type of controller:
Type of coupling:
Compressor:
Operating current:   
Max speed (km/h):   
Door arrangement:
Number of passengers:  31 seating + 74 standing = 105 passengers 
Out of service:  utrangerade 
Note:  Tidigare typbeteckning MBO4 

The history of the rail vehicle (only in Swedish):
Inköpt av SL 1988 från Göteborgs Spårvägar.
Inköpt av SS (2) oktober 1994 från AB Storstockholms Lokaltrafik för 1 kr.
Transporterad från Göteborg till SL Brommahallen hösten 1988.
Transporterad till SL:s Hammarbyverkstad via tunnelbanan januari 1991.
Lättrevision och målad utvändigt av SL Hammarbyverkstad 1991 04 23.
Transporterad till Alkärrshallen, Djurgården maj 1991.
Uppställd i Brommahallen.
Transporterad till Malmköping per 2001-11-07.
Återsattes i trafik vid firandet av Högertrafikomläggningen i Malmköping 2017-09-02 varvid den återfick sitt Göteborgsnummer 14 samt Göteborgs stadsvapen på sidorna.

The history of the class (only in Swedish):
GS M23 GS andra mustangtyp, vagnarna levererades i två serier:
Nr 1-35 åren 1948-49.
Nr 36-60 åren 1951-52.

Samtliga tillverkade av Hägglund & Söner

Nr 59 och 60 var pedalmanövrerade och utrustade för multipeldrift när de kom till Göteborg, detta för experiment inför typ M 25. Vagnarna ombyggdes senare till M23 standard d v s med rattkontroller.

M23 utökades 1956 med ytterligare tre vagnar köpta från Gävle, GSS nr 22, 23 och 24. Dessa ombyggdes till M23 respektive nr 61-63 av GS.

M23 ombyggdes till högertrafik i olika etapper och rullade i högertrafik under några få år. Våren 1970 hade GS erhållit så pass många typ M 29 att M23 + S27 upphörde i ordinarie trafik. Därefter sågs vagntypen enbart som extravagnar. De togs ur trafik 1975. De användes som övningsvagnar fram till mitten av 1980-talet, därefter började skrotningen av M23.

Följande M23 är sålda eller bevarade nr:
Djurgårdslinjen: 12, 14, 18, 19, 25, 30.
Ringlinien: 15, 61 och 63. Vagn 63 väntar på renovering.
Oslo: 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58.
GS: 62 luftledningsinspektionsvagn.

Vagn 14 (SL/SS A31 nr 328) återfick inför firandet av Högertrafikomläggningen i Malmköping 2017-09-02 sitt Göteborgsnummer 14 samt Göteborgs stadsvapen på sidorna