GS M23

Göteborgs Spårvägar class M23 no 1-63
"mustang"

M23
© PG Andersson

data for the class M23 "mustang"
Vehicle:  motor car 
Class:  4-axled single-ended (4xER) 
Company:  Göteborgs Spårvägar (GS) nytt fönster 
Town:  Göteborg 
Class:  M23  "mustang"
Car number:  1-63 
Built number:  63 
Manufacturer:  Hägglund 1948-1952 
Staffing: fast konduktör
Gauage (mm):  1435 
Length (mm):  13080 
Width (mm):  2500 
Height (mm):   
Weight (kg):  16000 
Axel arrangement:  Bo'Bo' 
Wheelbase (mm):  1800 
Boggie center base (mm):  5900 
Wheel diameter (mm):   
Wheel tread width (mm):
Type of motor:
Motor power (kW):  200 
Type of controller:
Type of coupling:
Compressor:
Operating current:   
Max speed (km/h):   
Door arrangement:
Number of passengers:  31 seating + 74 standing = 105 passengers 
Out of service:  utrangerade 
Note:  Tidigare typbeteckning MBO4 

Preserved cars:
GS M23 nr 15
motorvagn
GS M23 nr 15
GS M23 nr 61
motorvagn
GS M23 nr 61
GS M23 nr 63
motorvagn
GS M23 nr 63
     

The history of the class (only in Swedish):
GS andra mustangtyp, vagnarna levererades i två serier:
Nr 1-35 åren 1948-49.
Nr 36-60 åren 1951-52.

Samtliga tillverkade av Hägglund & Söner

Nr 59 och 60 var pedalmanövrerade och utrustade för multipeldrift när de kom till Göteborg, detta för experiment inför typ M 25. Vagnarna ombyggdes senare till M23 standard d v s med rattkontroller.

M23 utökades 1956 med ytterligare tre vagnar köpta från Gävle, GSS nr 22, 23 och 24. Dessa ombyggdes till M23 respektive nr 61-63 av GS.

M23 ombyggdes till högertrafik i olika etapper och rullade i högertrafik under några få år. Våren 1970 hade GS erhållit så pass många typ M 29 att M23 + S27 upphörde i ordinarie trafik. Därefter sågs vagntypen enbart som extravagnar. De togs ur trafik 1975. De användes som övningsvagnar fram till mitten av 1980-talet, därefter började skrotningen av M23.

Följande M23 är sålda eller bevarade nr:
Djurgårdslinjen: 12, 14, 18, 19, 25, 30.
Ringlinien: 15, 61 och 63. Vagn 63 väntar på renovering.
Oslo: 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58.
GS: 62 luftledningsinspektionsvagn.

GS nr fd senare
M23 12   SL/SS A31 nr 330
M23 14   SL/SS A31 nr 328
M23 18   SL/SS A31 nr 331
M23 19   SL/SS A31 nr 329
M23 25   SL/SS A31 nr 332
M23 30   SL/SS A31 nr 333
M23 49   OS MBG nr 257
M23 51   OS MBG nr 258
M23 53   OS MBG nr 254
M23 54   OS MBG nr 259
M23 56   OS MBG nr 255
M23 57   OS MBG nr 260
M23 58   OS MBG nr 256
M23 61 GSS 22 GS M23 63 (!)
M23 62 GSS 23 arbetsvagn nr 136
M23 63 GSS 24