HSS F1

Helsingborgs Stads Spårvägar class F1 no 41-45
"mustang"

ingen bild

data for the class F1 "mustang"
Vehicle:  motor car 
Class:  2-axled single-ended (2xER) 
Company:  Helsingborgs Stads Spårvägar (HSS) 
Town:  Helsingborg 
Class:  F1  "mustang"
Car number:  41-45 
Built number: 
Manufacturer:  ASEA 1948 
Staffing: enmansbetjänad
Gauage (mm):  1435 
Length (mm):  11400 
Width (mm):  2200 
Height (mm):  3500 
Weight (kg):  11850 
Axel arrangement:  Bo 
Wheelbase (mm):  2700 
Boggie center base (mm):   
Wheel diameter (mm):  780 
Wheel tread width (mm): 95
Type of motor: ASEA LJB27-32
Motor power (kW):  2x55 
Type of controller: ASEA CBK44, kamvals
Type of coupling: albert
Compressor: Stal PV-212
Operating current:   
Max speed (km/h):  50 
Door arrangement: V 2-000-0, reservdörr höger sida bak
Number of passengers:  26 seating + 44 standing = 70 passengers 
Out of service:  utrangerade 
Note:   

Preserved cars:
HSS F1 nr 43
motorvagn
HSS F1 nr 43
         

The history of the class (only in Swedish):
Vagnen är av ASEA lilla mustang typ som levererades i två serier till Helsingborg. Vagnarna 41-45 hade litt F1 och levererades 1948 medan vagnarna 46-55 hade litt F2 och levererades 1949. Samma typ av mustang levererades även till Norrköping (M48 och M51).

Vagntypen trafikerade linjerna 1 och 3 fram till trafiken nedlades i Helsingborg den 2 september 1967.

Några obetydliga skärmar på väggarna i vagnens inre delade den bakre rökar avdelningen från den främre rökfria avdelningen!