EB 1952

AS Ekebergbanen class 1952 no 1010 (II) - 1012 (II)

ingen bild

data for the class 1952
Vehicle:  motor car 
Class:  4-axled single-ended (4xER) 
Company:  AS Ekebergbanen (EB) 
Town:  Oslo 
Line:  Ekebergbanen 
Class:  1952 
Car number:  1010 (II) - 1012 (II) 
Built number: 
Manufacturer:  Skabo, Kværnen, EB, SWW 1952-1953 
Gauage (mm):  1435 
Length (mm):  14900 
Width (mm):  2500 
Height (mm):   
Weight (kg):  23000 
Axel arrangement:  Bo'Bo' 
Wheelbase (mm):  1800 
Boggie center base (mm):  8400 
Wheel diameter (mm):  720 
Wheel tread width (mm):
Type of motor: Siemens D752
Motor power (kW):  4x77 
Type of controller:
Type of coupling:
Compressor:
Operating current:  600/1200 V DC 
Max speed (km/h):  60 
Door arrangement:
Number of passengers:  44 seating + 45 standing = 89 passengers 
Out of service:  1974 
Note:  Ekebergbanen 

Preserved cars:
EB  nr 1011
motorvagn
EB nr 1011
         

The history of the class (only in Swedish):
Vognene var Ekebergbanens siste helt nybygde vogner (seinere vogner var i prinsippet ”ombygde”) og opprinnelig innrettet for fast konduktør.
Var ved siden av vognene 1013-1016 banens kraftigste vogner og ble derfor hovedsaklig satt inn med tilhenger. Vognene henstod en stund etter utrangeringen som reserve, men til tross for vedtak om å sette dem i drift, valgte Oslo Sporveier isteden å kjøpte brukte M23/S27 tog fra Göteborg.