SL X2p

AB Storstockholms Lokaltrafik class X2p no 32-34
"träburkar"

X2p
© Jan Lindahl

data for the class X2p "träburkar"
Vehicle:  suburban motor car 
Class:   
Company:  AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) nytt fönster 
Town:  Stockholm 
Line:  Roslagsbanan 
Class:  X2p  "träburkar"
Car number:  32-34 
Built number: 
Manufacturer:  ASEA 1918-1919 
Gauage (mm):  891 
Length (mm):  17950 
Width (mm):   
Height (mm):   
Weight (kg):  30000 
Axel arrangement:  Bo'Bo' 
Wheelbase (mm):  1910 
Boggie center base (mm):  10900 
Wheel diameter (mm):  830 
Wheel tread width (mm):
Type of motor:
Motor power (kW):  260 
Type of controller:
Type of coupling:
Compressor:
Operating current:  1500 V DC 
Max speed (km/h):  60 
Door arrangement:
Number of passengers:  56 seating = 56 passengers 
Out of service:  1975 
Note:  Roslagsbanan. 

Preserved cars:
SRJ X2p nr 33
förortsmotorvagn
SRJ X2p nr 33
         

The history of the class (only in Swedish):
"Träburkar", fd SRJ motorvagn nr 15-17, fd SJ Xoa2p 2015-2017. Träkorg med träpanel.

1942 renoverades vagnen invändigt, bla spikades pärlsponten över. 1946 fick vagnen ett elsystem anpassat för 1500 V. Boggierna fick nya motorer.

Vagn 32 ur trafik 1971 och vagn 34 1975., ej övertagen av SL. Bevarad vagn: vagn nr 33 i veterantåg.