SS(2) B31

AB Stockholms Spårvägar class B31 no 615-617
"mustang"

B31
© Bruse LF Persson

data for the class B31 "mustang"
Vehicle:  trailer car, boggie 
Class:  4-axled single-ended (4xER) 
Company:  AB Stockholms Spårvägar (SS(2)) nytt fönster 
Town:  Stockholm 
Line:  Djurgårdslinjen 
Class:  B31  "mustang"
Car number:  615-617 
Built number: 
Manufacturer:  Hägglund 1949 
Staffing: fast konduktör
Gauage (mm):  1435 
Length (mm):  13100 
Width (mm):  2500 
Height (mm):  3200 
Weight (kg):  12000 
Axel arrangement:  2'2' 
Wheelbase (mm):  1800+4200 
Boggie center base (mm):  6000 
Wheel diameter (mm):  680 
Wheel tread width (mm): 90
Type of motor:
Motor power (kW):   
Type of controller:
Type of coupling: albert
Compressor: Atlas-Copco NE3
Operating current:   
Max speed (km/h):   
Door arrangement: H 2-010-1
Number of passengers:  38 seating + 67 standing = 105 passengers 
Out of service:   
Note:  inköpta 1991, fd GS S27 nr 424, 430, 431, 434, ombyggda för högertrafik 1967 

Preserved cars:
SS(2) B31 nr 615
släpvagn
SS(2) B31 nr 615
SS(2) B31 nr 616
släpvagn
SS(2) B31 nr 616
SS(2) B31 nr 617
släpvagn
SS(2) B31 nr 617
     

The history of the class (only in Swedish):
"Göteborgsmustang" i trafik på Djurgårdslinjen sedan 1991.
Före detta Göteborgs Spårvägar S27 nr 424 (615), 430 (616), 431 (617) samt nr 434 (618).
Ombyggda för högertrafik 1967.
Vagn 618 är ombyggd till cafévagn, se B31C.

Detta är släpvagnarna till Göteborgsmustangerna typ A31 nummer 328, 329, 330, 331, 332 och 333. När det blev högertrafik i Sverige 1967, vände man helt enkelt på dessa vagnar så att dörrarna därigenom kom på rätt sida. Sätena vändes efter hand. I Göteborg hade vagnarna littera S27.