GS S27

Göteborgs Spårvägar class S27 no 401-470
"mustang"

ingen bild

data for the class S27 "mustang"
Vehicle:  trailer car 
Class:   
Company:  Göteborgs Spårvägar (GS) nytt fönster 
Town:  Göteborg 
Class:  S27  "mustang"
Car number:  401-470 
Built number:  70 
Manufacturer:  Hägglund 1948-1954 
Staffing: fast konduktör
Gauage (mm):  1435 
Length (mm):  13100 
Width (mm):  2500 
Height (mm):   
Weight (kg):  12000 
Axel arrangement:  2'2' 
Wheelbase (mm):  1800+4200 
Boggie center base (mm):  6000 
Wheel diameter (mm):  680 
Wheel tread width (mm):
Type of motor:
Motor power (kW):   
Type of controller:
Type of coupling: albert
Compressor:
Operating current:   
Max speed (km/h):   
Door arrangement:
Number of passengers:  38 seating + 67 standing = 105 passengers 
Out of service:  1975 
Note:  Tidigare typbeteckning SB25 

Preserved cars:
GS S27 nr 423
släpvagn
GS S27 nr 423
         

The history of the class (only in Swedish):
Mustangsläpvagnar, de enda av boggityp i Göteborg. Omfattade 70 vagnar nr 401-470.

S27 skaffades för att kopplas efter motorvagnar typ M22 och M23, de kom i tre omgångar:

1948 nr 401-410 påminde om de första M23:orna, samma boggityp och kantiga fönster.

1950 nr 411-435 rundade fönster hörn och ny boggityp.

1953-54 nr 436-470 linjeskylt i takkanten, destinations skylt utvändigt baktill och dörrbrunnen hade tre fotsteg.

1954-57 ombyggdes 401-435 till samma utförande som nr 436-470, d v s med linjeskylt, destinationsskylt och av fotsteg.

Vagnarna 401-410 ombyggdes inte till högertrafik, utan sändes efter 1967 till skrot. Övriga 60 S 27 ombyggdes till högertrafik. Efter 1970 rullade de enbart som extravagnar och togs ur trafik 1975.

11 st S27 såldes till Oslo.

3 st S27 såldes till Djurgårdslinjen.

Som museivagn i Göteborg finns nr 423, dessutom finns 422, 425 och 427 i förvar hos Ringlinien.

GS nr senare
S27 424 SL/SS B31 nr 615
S27 430 SL/SS B31 nr 616
S27 431 SL/SS B31 nr 617
S27 434 SL/SS B31C nr 618
S27 437 OS ST89 nr 585
S27 438 OS ST89 nr 586
S27 440 OS ST89 nr 584
S27 441 OS ST89 nr 587
S27 444 OS ST89 nr 582
S27 447 OS ST89 nr 588
S27 448 OS ST89 nr 589
S27 449 OS ST89 nr 590
S27 450 OS ST89 nr 583
S27 454 OS ST89 nr 591