SS A4

AB Stockholms Spårvägar class A4 no 21-47
"jitterbugg"

A4
© Anders Wirén

data for the class A4 "jitterbugg"
Vehicle:  motor car 
Class:  2-axled single-ended (2xER) 
Company:  AB Stockholms Spårvägar (SS) 
Town:  Stockholm 
Class:  A4  "jitterbugg"
Car number:  21-47 
Built number:  27 
Manufacturer:  Råsunda, Hägglund 1943-1945 
Staffing: fast konduktör
Gauage (mm):  1435 
Length (mm):  10420 
Width (mm):  2230 
Height (mm):  3800 
Weight (kg):  15500 
Axel arrangement:  Bo 
Wheelbase (mm):  2500 
Boggie center base (mm):   
Wheel diameter (mm):  850 
Wheel tread width (mm): 85
Type of motor: ASEA LJ 32
Motor power (kW):  2x60 
Type of controller: AEG FB 105, koppling 100
Type of coupling: albert
Compressor: Stal PV211-E
Operating current:  600 
Max speed (km/h):  40 
Door arrangement: V 1-010-2
Number of passengers:  21 seating + 46 standing = 67 passengers 
Out of service:  utrangerade 
Note:  "Jitterbugg", fd A1 

Preserved cars:
SS A4 (bugg) nr 37
motorvagn
SS A4 (bugg) nr 37
         

The history of the class (only in Swedish):
"Jitterbugg" ombyggda från A1. Före 1926 littera A2.
Vagn 37 byggd av SS Råsunda (strömavtagare på främre delen av taket), Vagnar 21-36, 38-47 tillverkade av Hägglund/ASEA.
Vagn nr 37 fanns 1992-1999, på Djurgårdslinjen, där den oftast användes som försäljningsvagn. Från 2000 är vagn 37 trafikvagn på Museispårvägen Malmköping.
Vagnen är grönmålad, som den var efter ombyggnationen 1943.

Ursprung (omnumrerade 1922):

A4 nr 21 A1 nr 13
A4 nr 22 A1 nr 14
A4 nr 23 A1 nr 29
A4 nr 24 A1 nr 34
A4 nr 25 A1 nr 30
A4 nr 26 A1 nr 31
A4 nr 27 A1 nr 27
A4 nr 28 A1 nr 32
A4 nr 29 A1 nr 4
A4 nr 30 A1 nr 11
A4 nr 31 A1 nr 12
A4 nr 32 A1 nr 20
A4 nr 33 A1 nr 33
A4 nr 34 A1 nr 24
A4 nr 35-47 A1 nr 35-47