US 10

Uppsala Spårvägar no 10

 10
© PG Andersson

data for rail vehicle 10
Vehicle:  motor car 
Class:  (2xZR) 
Manufacturer:  ASEA 1906 
Colour:  blå/vit 
Last renevation:  1979-07-10 
Rebuilt:  på 1910-talet och 1929 
Owner: SSS nytt fönster 
Housed:  Malmköping nytt fönster 
Museum year:  1961-02-27 
Operation category:  I driftsklass I (ready for operating use)
Preservation category:  1 (especially important vehicles that constitute decisive development steps) 
Deposited with the:  
Status: traffic carriage
 
 
data for the class (mv)
Vehicle:  motor car 
Class:  2-axled double-ended (2xZR) 
Company:  Uppsala Spårvägar (US) 
Town:  Uppsala 
Class:  (mv) 
Car number:  1-11 
Built number:  11 
Manufacturer:  ASEA 1906 
Staffing: enmansbetjänad
Gauage (mm):  1435 
Length (mm):  7850 
Width (mm):  2080 
Height (mm):  3340 
Weight (kg):  8500 
Axel arrangement:  Bo 
Wheelbase (mm):  1700 
Boggie center base (mm):   
Wheel diameter (mm):  835 
Wheel tread width (mm): 95
Type of motor: ASEA U2
Motor power (kW):  2x15 
Type of controller: ASEA B8-81
Type of coupling: albert
Compressor:
Operating current:  750 V DC 
Max speed (km/h):   
Door arrangement: öppna ändplattformar med grindar
Number of passengers:  16 seating + 29 standing = 45 passengers 
Out of service:  1953 
Note:   

The history of the rail vehicle (only in Swedish):
Donerad till SSS 1961-02-27 av Uppsala Stads Trafik AB.
Transporterad till Stockholm 1961-06-11--13 per järnväg till Slakthuset, där-ifrån dragen på egna hjul av SS 9237 till Hammarby. Flyttad till Högdalen juni 1962. Transporterad till Malmköping per trailer 1970-11-30.
Målad utvändigt 1961. Revision och ombyggnad till ursprungligt skick påbörjad 1966 och avslutad 1979. Uppsala Stads Trafik AB har bidragit med totalt 10500:- under åren 1965-1967 för täckande av materialkostnader i samband med revisionen.
Transporterad till Uppsala 1981-09-07 per lastbil för deltagande i firandet av Upsala Spårvägar/AB Uppsalabuss 75 år, 1981-09-12--13. Vagnen kördes för egen maskin i trafik på industrispår mellan Uppsala C och Auktionskammaren. Transporterades till Malmköping 1981-09-15.
Besiktigad och godkänd av Vägverket 1979-07-13.
Transporterad per lastbil till Uppsala 1986-08-25 för att vara utställningsobjekt vid firandet av Uppsalas 700-årsjubileum.
Transporterad till Malmköping 1986-09-01.
Uppställd på Köpmangatan i Malmköping 1993-05-23, i samband med Gam-meldags Marknad.
Transporterad till Uppsala 1996-09-11 för deltagande i firandet av Upsala Spår-vägar/AB Uppsalabuss 90 år. Kördes för egen maskin på industrispår mellan Uppland Motor och Nordmills.
Transporterad till Malmköping 1996-09-26.
Transporterad per trailer till Alkärrshallen, Djurgården 2001-08.22
Trafikerade Djurgårdslinjen bland annat i samband med firandet av elspårvag-nens 100-årsjubileum.
Transporterad per trailer till Malmköping 2001-09-13.


Vagnen är trafikvagn i Malmköping. Den ingår i bevarandeklass I i Svenska Spårvägssällskapets samlingar.

Elva vagnar av denna typ inköptes år 1906 till invigningen av spårvägen i Uppsala. Vagnarnas plattformar byggdes in redan efter några år efter det att personalen på egen bekostnad gjort en provombyggnad. Vagn 10 klarade vagnhallsbranden 1945 och gick i trafik till 1953. US 10 var den första vagnen som kom till Spårvägssällskapets samlingar.

Vagnen visas, efter omfattande restaureringsarbete (1966-1979), i sitt originalskick från 1906.