SSLidJ 5

Trafik AB Stockholm Södra Lidingöns Järnväg no 5
"ASEA-motorvagnar"

 5
© PG Andersson

data for rail vehicle 5
Vehicle:  motor car, boggie "ASEA-motorvagnar" 
Class:  4-axled double-ended (4xZR) 
Manufacturer:  ASEA 1914 
Colour:  fernissad teak 
Last renevation:  1976-05-01 
Rebuilt:   
Owner: SSS nytt fönster 
Housed:  Malmköping nytt fönster 
Museum year:  1963 
Operation category:  I driftsklass I (ready for operating use)
Preservation category:  1 (especially important vehicles that constitute decisive development steps) 
Deposited with the:  
Status: traffic carriage
 
 
data for the class (mv) "ASEA-motorvagnar"
Vehicle:  motor car, boggie 
Class:  4-axled double-ended (4xZR) 
Company:  Trafik AB Stockholm Södra Lidingöns Järnväg (SSLidJ) 
Town:  Lidingö 
Line:  Södra Lidingöbanan 
Class:  (mv)  "ASEA-motorvagnar"
Car number:  1-10 
Built number:  10 
Manufacturer:  ASEA 1914-1917 
Staffing: rörlig konduktör
Gauage (mm):  1435 
Length (mm):  12750 
Width (mm):  2200 
Height (mm):  4200 
Weight (kg):  17000 
Axel arrangement:  Bo'Bo' 
Wheelbase (mm):  1420 
Boggie center base (mm):  4400 
Wheel diameter (mm):  850 
Wheel tread width (mm): 130
Type of motor: ASEA B 11 1/2
Motor power (kW):  2x35 
Type of controller: ASEA BK IX
Type of coupling: enkammarbuffert
Compressor: Knorr
Operating current:   
Max speed (km/h):   
Door arrangement: VH 1-000-1
Number of passengers:  39 seating + 30 standing = 69 passengers 
Out of service:  1952 
Note:  Södra Lidingöbanan 

The history of the rail vehicle (only in Swedish):
Vagnen donerad till SSS 23 februari 1963 av Trafik AB Stockholm-Södra Lidingön.

Vagnen är trafikvagn i Malmköping. Den ingår i bevarandeklass 1 i Svenska Spårvägssällskapets
samlingar.

Vagnen inköptes till invigningen av Södra Lidingöbanan 1914. När broförbindelsen till Stockholm blev klar 1925 och Lidingös båda linjer förlängdes till Humlegårdsgatan förlängdes vagnen 1926 och det är i detta skick den förevisas på museispårvägen.

Vagnen levererades år 1914 till Trafik AB Stockholm - Södra Lidingön av ASEA. Den gick i trafik till mitten av 1950-talet och skänktes år 1963 till Svenska Spårvägssällskapet. Sedan den genomgått en omfattande renovering återkom den till Lidingö vid gamla Lidingöbrons återinvigning den 24 augusti 1986. Den gick då dagen till ära som trafikvagn på linje 21. Under Stockholmsbesöket gick den även i trafik på Djurgårdslinjen. Därefter återgick den till sin verksamhet som uppskattad trafikvagn på museispårvägen i Malmköping.

Donerad till SSS 1963 02 23 av Trafik AB Stockholm Södra Lidingön.
Transporterad till Hammarbyverkstaden 1963 03 01, Aga Ropsten dragen av SSLidJ lok 200, Ropsten - Hammarby av SS 9342 samt 1963-03-09 Hammarby – Gullmarsplan - Högdalen dragen av SS 9237. Transporterad till SL:s verkstad Hammarby per vagnbjörn 1969-11-08.
Lidingö stad och SSLidJ beslutade 1969 om ett bidrag på vardera 25000: för storrevision. 1973 erhölls ett tilläggsbidrag på 12500: från vardera givaren.
Helrenoveringen påbörjades i Hammarby och slutfördes i Malmköping, dit vag-nen transporterades 1973 11 10.
Besiktigad och godkänd av Vägverket 1979-07-13.
Transporterad från Malmköping till Lidingö 1986-08-06. Utlånad till Lidingö-banan för att användas i samband med återinvigningen av Gamla Lidingöbron 1986-08-24. Återtransporterad till Malmköping 1986-11-17.
Transporterad per trailer till Lidingö 2001-06-18.
Trafikerade Lidingöbanan i samband med invigningen av Gåshaga Brygga.
Transporterad per trailer till Malmköping 2001-06-20.

The history of the class (only in Swedish):
Ombyggda 1924-1926 till förlängda ASEA-motorvagnar